Үйлчлэл:

 Хөлийн улны гүнзгий хагарлыг хурдан үр дүнтэй эдгээнэ./тохой,өвдөг/ зэрэгт хэрэглэж болно.

 Арьсыг хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж, өвдөлт болон эвэршилтийг бүрэн арилгана.

 Хөлийн улны арьсыг зөөллөн хөлөнд тань гайхалтай зөөлөн хөнгөн мэдрэмж өгөн, цэвэрхэн арьстай болгоно.

 Улыг дахин хагарах болон эвэршихээс бүрэн хамгаална.

Хэрэглэх заавар: Өвчилсөн хэсэгтээ оройдоо түрхэн унтах эсвэл даавуунд ороогоод хоновол илүү үр дүнтэй.

                                                                            Хэмжээ:75 мл

                                                                             Үнэ:25,000